Author Archive for ErikEn presentation från workshopen

Här finns nu min presentation från gårdagens workshop:

En tankekarta om forskningsbloggar - .jpg-bild; PDF eller i MindManager-format. Det finns en gratis läsare av MindManager-kartor att ladda ner hos företaget Mindjet, som gör programmet.

Tyvärr är ju inte länkarna klickbara i presentationen, men allt är ju googlingsbart.
Har man vidare frågor får man gärna kontakta mig på erik@mymarkup.net.

Vår norske kollega och Bibliotek 2.0-bloggare Thomas Brevik skriver om ett intressant förslag han blivit utmanad av norska myndigheten för utveckling inom akrkiv-, biblioteks- och museiutveckling att skriva. Arbetstiteln på förslaget är “Bibliotekslabbet”, och det ska fungera som ett nätverk för personer som är intresserade av att starta Web 2.0-inspirerade projekt:
The concept is a network and clearinghouse […]

Ett litet tips för den som sitter på jobbet nästa vecka och kanske inte har så värst mycket att göra (eller bara gör bra prioriteringar): en föreläsning av Lorcan Dempsey (Vice President för OCLC) om “The digital library landscape and trends in the world of Web 2.0” (länk till webcast) på Edinburgh University Library kommer […]

Bland terminens framlagda uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet hittar man bland annat “Webbflöden som ett medel för hantering av information för biblioteket och dess användare” (PDF) av Malin Söderberg, som är av intresse i Bibliotek 2.0/sammanhang. I den redogör hon bl.a. för en enkätundersökning gjord hos 300 svenska folk- och forskningsbibliotek “om […]

Den som är intresserad av nästa generationens bibliotekskataloger tycker jag ska gå med i e-postlistan NGC4Lib, som i “Next Generation Catalogs for Libraries“. Rätt hög postningstakt så här i början, men intressanta diskussioner om bibliotekskataloger vs. sökmotorer, primära användare av kataloger och hur man kan använda sig av kontrollerade vokabulärer på ett bra sätt.

Tags: bibliotekskataloger, […]

Två artiklar i dagens Computer Sweden kan kanske vara av intresse och värda att diskutera kring (i synnerhet den senare):

Folke Schimanski om hur “Biblioteken söker nya roller i digitalåldern“, där flera representanter för biblioteksvärlden intervjuats om vilken roll biblioteken kan spela och spelar i det digitala landskapet. Mot citatet “Digitala tillämpningar upptar en stor del […]
About

Archive for Erik Stattin.

Är bibliotekarie vid Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. Bloggar också på http://mymarkup.net.

Longer entries are truncated. Click the headline of an entry to read it in its entirety.

Categories

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.