Archive for the 'Deltagande' CategoryBlog action day - miljö

Konsumentverkets Miljömätaren hjälper dig att se hur du kan minska din påverkan på miljön, på olika sätt. Det handlar om hur du bor, äter och reser.
Du börjar med att svara på ett antal frågor. Med hjälp av svaren räknar programmet sedan fram ett mått på hur mycket du påverkar miljön idag. Sedan […]

I Århus har man en tradition att tänka på tvärs och erbjuda möjligheter i biblioteket. Vad härligt att se ett bibliotek som inte bara bygger på informationskonsumtion utan även ger plats för eget kreativt skapande. Att man vill lyfta fram det som händer i mötet mellan människa och media och ge stöd för en fortsatt […]

Ida Henriksson & Mattias Rieloff har skrivit en rapport om ett bemötandeprojektet på Växjö universitetsbibliotek. Förutom rapporten med bilagor finns även en sammanfattning.
Läs!

Bemötandeprojekt på Växjö universitetsbibliotek 2006 – En sammanfattning
Bemötanderapport
bilagor

Tags: bemötande, referenstjänst

Anta att varje signifikativ text som böcker, artiklar etc, hade en särskild digial namnrymd (url, webbsida) där allt som skrivs om dem på webben kan samlas. Det handlar om en digital webb 2.0 - variant på fysiska namrymder som isbn-numren. En särskild boks namnrymd, webbsida skulle alltså fungera som en nationell portal för allt som […]

Jag vill gärna se biblioteket som en plats för lärande där var och en deltar med sina kunskaper. Ett jämlikt möte med givande och tagande där ny kunskap uppstår.
Alla lär vi oss på olika sätt och därför är det viktigt att det finns en mångfald möjligheter på biblioteket. Läsa, skriva, lyssna, se, samtala, gestalta osv…
På […]

Fungerar internblogging?

Fungerar det att använda webbaserade kommunikationsmedel internet i en organisation?
Oftast är det tiden som bryter upp ett möte. Gonggongen slår och samtalen bryts mitt itu. Vissa trådar fortsätter mala individuellt eller diskuteras i andra sammahang. Många trådar kvävs i sin linda.
För mig känns det som om de flesta samtal av vikt skulle vinna på en […]

Så här beskriver Libris sin enkät:
Enkäten innehåller 34 frågor om dina synpunkter, och ditt
användande av LIBRIS webbsök och av Internet i
allmänhet. Beräknad tidsåtgång är ca 7 minuter.
Enkäten hittar du i Libris webbsök

Tags: bibliotekskataloger, enkät, webbtjänster

Taggmolnet jag skrev om förra veckan är klart nu. Poängen med det var att studenterna skulle diskutera frågan om vad den “nya” webben handlar om och hur det påverkar deras liv och särskilt deras kommande yrkesverksamhet inom spel och media-produktion. Totalt är det 80 studenter som har varit med och skapat molnet. De är nog […]

I dag hade jag en heldag med studenter på BTH i karlshamn i ämnet Web 2.0. Det var studenter från medieteknik, digital ljudprogrammering och digitala spel. En av uppgifterna var att i smågrupper diskutera vad begreppet Web 2.0 innebär ur olika synvinkar. Diskussionerna skulle resultera i en brainstorming av taggar som de sedan skulle skriva […]

Åke Nygren hade en artikel i bibl.se från IL 06 om Tablet PC. Jag tyckte att det var intressant och tänkte fråga om det är några bibliotek i Sverige som använder den i referensarbetet, och i så fall, fungerar det bra?
En Tablet PC är en speciell laptop där det går att vrida skärmen så att […]
About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for the 'Deltagande' category.

Longer entries are truncated. Click the headline of an entry to read it in its entirety.

Categories

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.