Två artiklar i dagens Computer Sweden kan kanske vara av intresse och värda att diskutera kring (i synnerhet den senare):

  • Folke Schimanski om hur “Biblioteken söker nya roller i digitalåldern“, där flera representanter för biblioteksvärlden intervjuats om vilken roll biblioteken kan spela och spelar i det digitala landskapet. Mot citatet “Digitala tillämpningar upptar en stor del av undervisningen förstås, och personal ute på biblioteken vidareutbildas i dem” kan ställas “På biblioteks- och informationsvetenskapen har vi inte ens varit i närheten av att beröra bibliotekets kommunikation med användare via Internet, kanske antas det att vi fär lära oss det när vi börjar jobba” på bloggen Librarianishish is the new black, som skrivs av en B&I-student i Uppsala.
  • Martin Wallström har intervjuat Science Fiction-författaren och journalisten Bruce Sterling (som nyligen besökte Sverige) - “Webben2.0 ? en konstnärlig smältdegel

PR-bloggen Blogrelation tipsar om oss och skriver:

Biblioteksväsendet är en verksamhet som är i stort behov av förändring. Om det inte sker större försök till förnyelse riskerar man att tappa kontakten med många grupper i samhället. Web 2.0 tekniken har emellertid potential att förändra relationen mellan bibliotek och samhälle.

Handlar bibliotek 2.0-begreppet om “modernisering” tycker ni?

Uppdatering: Jag missade att samme Schimanski har skrivit om “Library 2.0 - biblioteket utan väggar” också! Lisa hos Teknikaliteter skriver:

Vad man talar om där är att fokus inte längre är på boken utan på innehållet och att det förmedlas på många olika sätt. Det visste vi ju redan.

…och listar sedan de många digitala tjänster som i det här fallet Stockholms Stadsbibliotek erbjuder.

Tags: ,

“Open source is the cradle, and the baby is participation.”

Nicholas Carr på Rough Type har startat en lista på zen buddistiska koans om Web 2.0. Den ovan gillar jag….

Om du undrar vad ett koan är:

Koan: a type of riddles used in Zen Buddhism in the form of questions or statements that defy conventional logic. Their purpose is to defeat the conditioned mind and open us up to one’s original “Buddha nature” — enlightenment.

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for artikeltips.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.