Webbsidorna kommer att bli allt viktigare för biblioteken. En av huvudpunkterna i Bibliotek 2.0 måste därför vara att hävda bibliotekwebbsidans autonomi inom en organisation. Alla bibliotek, stora som små, måste satsa avsevärda resurser för att “plocka hem” sin webbsida från moderorganisationen. Att “plocka hem” webbsidan innebär att ta ansvaret för den hela vägen från skapelseprocess till till den ständiga utvecklingsprocessen. Eftersom vi inte har insett detta tidigare i tillräckligt hög grad har vi låtit vår moderorganisation väva webben åt oss, oftast i form av tråkiga slutna informationsystem helt främmande i dagens och morgondagens normala webb-beteende. Många bibliotek kommer därför få svårt att hävda sin webbsidas autonomi. Men förmodligen är det helt livsnödvändigt. Ett svårt och kanske till och med obehagligt arbete som måste göras. Detta gäller även externa organisationer som idag förser oss med system som OPAC och Databaser.

Bibliotekens webbsidor måste bli hjärtat och kroppen i bibliotekens digitala informationsförsörjning på samma sätt som det fysiska biblioteksrummet alltid varit det. Där har frågorna alltid gällt utrymme och ekonomi. Här är frågorna annorlunda, men minst lika viktiga.

Alla bibliotek borde titta på det arbete man gjort på Stockholms Stadsbibliotek och lägga det som lägsta-nivå för ambitionen. De bibliotek som inte har resurser för att göra detta på egen hand bör skapa nätverk för att bli större. Det är så utveckling sker.

Tags: ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for autonomi.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.