Så här skriver Lotta Gustavsson i inledningen till sin rapport “Projekt Bemötande”:

Hösten 2006 påbörjades ett strategiskt arbete för bättre möten på Växjö universitetsbibliotek. Två nyutexaminerade bibliotekarier projektanställdes under tre månader. De arbetade metodiskt med att undersöka hur lyckade möten skapas och hur studenterna uppfattar bemötandet på universitetsbiblioteket. Sammanfattningsvis konstaterades att de allra flesta studenter är okritiska och nöjda, men att fortsatt arbete behövdes för att öka tydligheten och skapa förväntningar som överrensstämmer mellan kunder och bibliotekspersonal. Metod, teori, resultat och analys finns dokumenterat i projektrapporten ”Bemötandeprojekt på Växjö universitetsbibliotek 2006”.
Med utgångspunkt i resultatet av undersökningarna har arbetet fortsatt i projektform under våren 2007. Visionen för projekt Bemötande har varit att:

  1. Vi ska bli trygga i vår roll som personal i reception och informationsdiskar
  2. Vi ska på olika sätt kunna bemöta alla kunder på ett trevligt och korrekt sätt
  3. Våra kunder ska få utmärkt service både i reception och informationsdiskar
  4. Receptionen i biblioteket ska fungera som en reception för hela husets aktiviteter
  5. Universitetsbiblioteket ska vara en stimulerande forskarmiljö

Resultatsammanstallning - bemotande.pdf

Tags: ,

Ida Henriksson & Mattias Rieloff har skrivit en rapport om ett bemötandeprojektet på Växjö universitetsbibliotek. Förutom rapporten med bilagor finns även en sammanfattning.

Läs!


Bemötandeprojekt
på Växjö universitetsbibliotek 2006 – En sammanfattning

Bemötanderapport

bilagor

Tags: ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for bemötande.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.