Nya böcker

Information today ger ut en hel del intressanta böcker. Nu är följande på gång:

Social Software in Libraries. Building Collaboration, Communication, and Community Online. Meredith Farkas (förord av Roy Tennant)

Library 2.0. A Guide to Participatory Library Service. Michael Casey and Laura Savastinuk (förord av Michael Stephens)

Är det någon som upptäckt någon speciellt läsvärd bok (eller annat dokument) på temat?

Tags: , , , ,

Idag (torsdag 21/11) ska man kunna se och höra en paneldebatt som äger rum i Umeå.

Panelsamtalet “Vem ska jobba på framtidens bibliotek?” kommer att sändas via internet för dem som inte kan ta sig till själva arrangemanget. Paneldebatten arrangeras av Svensk Biblioteksförenings regionförening i Västerbotten.

Medverkande är Olle Persson, bibliotekarieutbildningen Umeå universitet, Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå stadsbibliotek, Lina Forsebrant, bibliotekschef Vilhelmina kommunbibliotek och Kjell Jonsson, överbibliotekarie Umeå universitetsbibliotek. Moderator Jenny Poncin, styrelseledamot Svensk biblioteksförening. Arrangemanget går av stapeln tisdagen den 21 november 14.00 - 16.30 KB3B1 i KBC-huset, Umeå universitet.

Länk till sändningen hittar du här nedan. Den aktiveras straxt före programmets start.

Sändningen kommer att ske i windows mediaplayer-format.

http://streaming.umu.se:7080/asxgen/wmtencoder/cut/liveub

Tags: , ,

Hänger bibliotek 2.0 och web 2.0 ihop? Både begreppen innefattar delaktighet och kommunikation, men har bibliotek 2.0 egentligen något med web 2.0 att göra?

Jag, som ganska nybakad biblioteks- och informationsvetare, har varit på ett antal intervjuer under det senaste året, både i Stockholm och i södra Sverige. Flertalet av intervjuerna har varit på högskolebibliotek. På alla intervjuerna har det varit en merit att jag undervisat vid Lunds universitet, men inte någonstans har det varit en merit att kurserna handlat om sökning på nätet. Oftast har det inte ens kommit upp till diskussion.

Hur ser egentligen bibliotekens relation till nätet ut? Och kan vi arbeta mot bibliotek 2.0 utan att räkna in alla dem som dagligen använder web 1.0 och 2.0-tjänster som våra användare? Hur hänger biblioteken och webben ihop?

Tags: , , ,

Nu har enkätsvaren kommit på frågan om mobil i bibblan
Läs mer på Åke Nygrens blog bibl.se

Men svaret på frågan om mobil på bibblan måste väl bero på vilken typ av biblioteksverksamhet man vill ha!
Det är inte intressant att ta fram en regel som säger ja eller nej till mobil, oavsett hantering, på alla bibliotek, överallt.

Låt det vara olika!
Vill man att biblioteket ska fungera som en oas och en lugn plats för reflektion och återhämtning så är det väl helt i sin ordning att poängtera lägre samtalsvolym, hänsynstagande till andra och ibland helt tysta rum. Det är naturligtvis många som söker det och skattar den typen av bibliotek mycket högt.

Vill man däremot att biblioteket ska vara en mötesplats och ett levande/givande ställe för kommunikation, aktiviteter och annat spännande vore det naturligtvis helt förödande att införa regler mot kommunikation som helt motverkar den tanken.

Våra låntagare är olika och har olika behov, låt tusen blommor blomma och låt biblioteken få vara olika.

Tydlighet och kommunikation ja tack,
generella regler utan eftertanke nej tack!

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for bibliotek.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.