BLR 2.0

Nu har Bibliotek- och läranderesurser vid Högskolan i Borås lanserat en första version av OPAC 2.0, eller kanske åtminstone 1.9BETA…

Nyheter omfattar bland annat:

Stavningskontroll - baserad på indextermer förekommande i katalogposterna (författare, titlar, ämnesord).
Catchwords - uppbyggd på grundval av de senaste årens sökstatistik. Sök t ex på “lagboken”, “uppsats” eller “nursing journal”.

Utökad exemplar- och låneinformation, inklusive:

  • Omslagsbilder och editorial reviews från Amazon (i den mån detta finns)
  • Innehåll (i den mån denna information finns i MARC-posten)
  • Kartor
  • Rekommendationer (”andra som har lånat denna har också lånat…”) baserade på anonymiserad lånestatistik och rangordnade efter totala antalet utlån
  • På samma hylla (urval, rangordnat efter popularitet)
  • Ämnesord
  • Möjlighet att lämna kommentarer, recensera, diskutera…
  • Personlig litteraturlista (bookbag)
  • Inbäddning av personlig fjärrlåneinfo från SAGA/Kib
  • Möjlighet till vidaresökning (SFX, Webbsök, Worldcat, Library thing …)

Lösningen är delvis byggd ovanpå - eller kanske snarare vid sidan av - vårt biblioteksdatasystem Voyager. Med allt vad detta innebär i form av svåråtkomligt API, sluten design och en lite allmän fyrkantighet. Detta, i kombination med kravet på harmonisering med högskolans web i övrigt, har gett en lösning som kanske inte känns fullt så helintegrerad som man hade önskat. Å andra sidan så är ju detta funktioner som enkelt kommer att kunna integreras på ett annat sätt den dag vi har tillgång till system som bättre medger detta.

All datainhämtning och bearbetning sker i realtid. Det återstår att se vad detta innebär i prestandahänseende när trycket blir som störst framåt hösten. Det finns naturligtvis alternativa lösningar om det visar sig att man får problem. Samtidigt så är just detta det som förmodligen tilltalar mig mest inom fenomenet web 2.0. Dvs system som i mycket hög grad kan använda befintligt data - låne- och sökstatistik, katalogposter, externt åtkomlig information m m - för att generera ett (förhoppningsvis stort) mervärde för våra användare. Utan egentligen något som helst extra lokalt underhåll, utöver vad som görs redan idag (förhoppningsvis mindre). Och dessutom helt fritt, utan extra ekonomiska eller andra förpliktelser gentemot någon leverantör (med undantag för en smärre förpliktelse gentemot Amazon…).

När det gäller de enstaka funktionerna så tror jag - i likhet med andra skribenter - mycket på användandet av catchwords, och jag tror att detta är tekniker som måste utvecklas även utanför bibliotekskatalogerna (det är ju i sig inga nya tekniker). Det är min fulla övertygelse att många av våra användare idag fastnar redan i sökfunktionen på högskolans ingångssida i sin jakt på vetenskapliga artiklar och studentuppsatser (och naturligtvis mycket annan information också). Och jag tror att man bör/måste skapa fullgoda system som kan fungera hela vägen på webbplatserna för att lösa detta. Kanske kan den här typen av utveckling kring bibliotekssystemen tjäna som förebild här. Och på sätt och vis är det ju ett led i samma utveckling om biblioteken också börjar leverera data till omvärlden, på samma sätt som vi idag hämtar data från tjänster som Amazon.
Just det sista ser jag personligen som ett stort framtidsprojekt. Allt för att kunna möta och ta emot användarna på bästa sätt. Och då inte enbart på bibliotekets egen webbplats.

Möjligheten för användarna att recensera och kommentera online tror jag mycket på i princip. Däremot är jag kanske lite skeptisk till användbarheten i en så begränsad miljö som en medelstor högskola utgör. En nationell - eller rentav internationell - lösning, baserad på full frihet och delaktighet, skulle vara intressant här. Funktionen har f ö, av olika skäl, en något undamskymd plats i den här versionen. Möjligen kan det komma att ändras.

I övrigt vill vi nog mest se detta som en början och som ett experiment, även för vår egen del.

Ta gärna en titt på vår OPAC här (om man har tillgång till Firefox el dyl så blir nog upplevelsen något större, jag brottas fortfarande med en del egenheter som främst rör IE…)
Och kom gärna med synpunkter.

För den som är intresserad så är de nya funktionerna främst skrivna i perl, med lite kompletterande javascript och XML. Stavningskontrollen bygger på Aspell.

Tags: , , , , ,

Häromdagen skiftade Högskolebiblioteket i Jönköping webbplats. Det är dels en anpassning till högskolans generella webbdesign men även en uppfräschning av innehåll, struktur och till viss del tjänster för biblioteket. Från början hade vi storslagna planer, dessa modifierades sedan av den hårda verkligheten när saker skall pressas in i publiceringssystem och tiden inte räcker till för att utveckla allt som man vill utveckla. Min roll i projektet har framförallt handlat om informationssökning och att anpassa externa system efter designen.

Att tjänster som bibliotek erbjuder ligger i olika behållare (och fysiskt på olika servrar) kan vara förvirrande. Det framgår inte när man använder en tjänst som tillhandahålls av biblioteket och även om det funnits möjligheter till “branding” så skiljer sig gränssnitten väsenskilt. Det har även varit svårt att förstå var man befinner sig i förhållande till bibliotekets webbplats. Våra OPAC:s är kanske det tydligaste exemplet på system som driftas, anpassas och används av bibliotek men som ändå är isolerade från den övriga designen och i viss mån övriga Internet.

Vi har länge accepterat att OPAC:en har ett eget gränssnitt och varit isolerad från resten av världen och dess utveckling, men inför det här projektet så hade jag en ambition att ändra på det. OPAC:ens gränssnitt (och alla andra system som vi har kontroll över) skulle anpassas till övrig webbdesign och vi skall börja använda resurser som finns utanför OPAC:en och de av leverantören fastställda funktionerna. Kort och gott, jag ville riva sönder allt och bygga upp det på nytt.

Den hårda verkligheten gör att man inte kan göra som man vill. Systemarkitekturen ser ut på ett visst sätt och systemen sätter gränser. Men, en sak har jag lärt mig under resans gång och det är att systemens gränser inte är så stängda som vi trott. Att anpassa OPAC:en till den övriga webbdesignen för högskolebibliotekets webbplats var ett stort jobb, men det gick. Kanske var det lättare för mig som inte arbetat speciellt länge med systemet (jag har ju bara varit i Jönköping i ett halvår), jag har inte hunnit fastna i leverantörens grepp, utan kan istället riva och slita i saker utan respekt. Något som kanske gör min systembibliotekarie lite nervös … genom att inte vara rädd för att ta sönder saker så har jag fått en bild av systemet som inte bara hjälpt mig att bygga om designen utan även skapa nya tjänster där OPAC:en tas ur sin isolering och åter sätts i kontakt med övriga internet.

Så vad har vi då gjort?

Vi har anpassat gränssnittet för SFX tidskriftslista och OPAC (Aleph 500) så att de till fullo delar designen med bibliotekets webbplats. Det gör även att de uppfattas som en naturlig del av webbplatsen och de finner naturligt sin plats i strukturen.

I OPAC:en så har vi gått ifrån användandet av tabellvisning av resultatslistor för ett mer sammansatt visningsformat. Vi suger in omslagsbilder från Amazon, vi visar ämnesord i formen av moln (går lite långsamt just nu och lite teckenproblem, men jag skall hetta upp det), vi har skapat filter för att smalna av stora träffmängder t ex visa bara böcker som finns på hyllan, som är nyare än 5 år och som är på svenska. Vi försöker rättstava sökord som ger 0 träffar. Vi använder catchword (sök på uppsats t ex) metoden för att skapa kontextkänslig hjälp, vi skickar vidare söksträngar till andra tjänster (och förhoppningsvis kommer vi kunna göra sökningarna i förväg och på så vis göra en slags “mini-samsökning” direkt från opac) och lite annat smått och gott. För att uppnå de olika funktionerna så använder jag en massa olika tekniker; webbtjänster, ajax, php osv. Om någon undrar över något specifikt så berättar jag gärna.

Tyvärr har jag inte hunnit implementera alla saker som jag hade velat stoppa in. Men, releasedatumet kröp allt närmre, så nu när det hela ligger ute skarpt så kan jag börja fila på ytterligare funktioner. Jag måste även ta och fixa till den engelska versionen.

Titta gärna på webbplatsen, opac:en och tidskriftslistan och säg vad ni tycker.  Kanske inte hela vägen till 2.0  men kanske 1.5.

Tags: , , , ,

Nya böcker

Information today ger ut en hel del intressanta böcker. Nu är följande på gång:

Social Software in Libraries. Building Collaboration, Communication, and Community Online. Meredith Farkas (förord av Roy Tennant)

Library 2.0. A Guide to Participatory Library Service. Michael Casey and Laura Savastinuk (förord av Michael Stephens)

Är det någon som upptäckt någon speciellt läsvärd bok (eller annat dokument) på temat?

Tags: , , , ,

Webbsidorna kommer att bli allt viktigare för biblioteken. En av huvudpunkterna i Bibliotek 2.0 måste därför vara att hävda bibliotekwebbsidans autonomi inom en organisation. Alla bibliotek, stora som små, måste satsa avsevärda resurser för att “plocka hem” sin webbsida från moderorganisationen. Att “plocka hem” webbsidan innebär att ta ansvaret för den hela vägen från skapelseprocess till till den ständiga utvecklingsprocessen. Eftersom vi inte har insett detta tidigare i tillräckligt hög grad har vi låtit vår moderorganisation väva webben åt oss, oftast i form av tråkiga slutna informationsystem helt främmande i dagens och morgondagens normala webb-beteende. Många bibliotek kommer därför få svårt att hävda sin webbsidas autonomi. Men förmodligen är det helt livsnödvändigt. Ett svårt och kanske till och med obehagligt arbete som måste göras. Detta gäller även externa organisationer som idag förser oss med system som OPAC och Databaser.

Bibliotekens webbsidor måste bli hjärtat och kroppen i bibliotekens digitala informationsförsörjning på samma sätt som det fysiska biblioteksrummet alltid varit det. Där har frågorna alltid gällt utrymme och ekonomi. Här är frågorna annorlunda, men minst lika viktiga.

Alla bibliotek borde titta på det arbete man gjort på Stockholms Stadsbibliotek och lägga det som lägsta-nivå för ambitionen. De bibliotek som inte har resurser för att göra detta på egen hand bör skapa nätverk för att bli större. Det är så utveckling sker.

Tags: ,

Hur ser biblioteken roll ut i web 2.0-världen?
Seminarium i Mariehamn den 2007-03-22/23:

Min Presentation:
Information Literacy - Academic Literacy - Participation Literacy: filosofin runt Bibliotek 2.0
Slideshowen är ganska kortfattad. Här finns fylligare föreläsningsanteckningar. Den här föreläsningen är en skiss till en artikel. Anteckningarna är lliknar mer en halvfärdig artikel än uppradade begrepp, så de borde vara ganska lättlästa.

Tags: , , , , , , , , , ,

Bibliotek 3.0? - Tja…

Hittils när jag har läst artiklar om Web 3.0 har det känts som ett slags antiklimax med frågan - ska denna maskindrivna värld verkligen efterträda den varma mänskliga Web 2.0-världen. Även om de som skriver om Web 3.0 ännu så länge skulle kunna kallas systemstinna, semantiska lycksökare, så kan det få ett visst genomslag.

I web 2.0 var det människorna som skapade “den semantiska webben”. Nu verkar det dags för pension för oss inperfekta mänskliga systembyggare.

Biblioteken har nog ännu inte hakat på den semantiska hypen. Vi tog till oss bibliotek 2.0-begreppet för att det var vad vi väntade på. Men kommer vi att fortsätta följa versions-semantiken efter 2.0? Det lustiga är att hela detta versionstänkande är tvärtemot Web 2.0 och den ständiga beta-versionen, där vi ser utvecklingsprocessen ur en helhetssyn.

Tags: ,

Hänger bibliotek 2.0 och web 2.0 ihop? Både begreppen innefattar delaktighet och kommunikation, men har bibliotek 2.0 egentligen något med web 2.0 att göra?

Jag, som ganska nybakad biblioteks- och informationsvetare, har varit på ett antal intervjuer under det senaste året, både i Stockholm och i södra Sverige. Flertalet av intervjuerna har varit på högskolebibliotek. På alla intervjuerna har det varit en merit att jag undervisat vid Lunds universitet, men inte någonstans har det varit en merit att kurserna handlat om sökning på nätet. Oftast har det inte ens kommit upp till diskussion.

Hur ser egentligen bibliotekens relation till nätet ut? Och kan vi arbeta mot bibliotek 2.0 utan att räkna in alla dem som dagligen använder web 1.0 och 2.0-tjänster som våra användare? Hur hänger biblioteken och webben ihop?

Tags: , , ,

Sökmotorvänlighet

omis.se har jag skrivit ett längre inlägg om sökmotorvänlighet med några exempel. Pga. bildantalet parallellpublicerar jag inte här, men tar med slutordet:

“Som en del av begreppet bibliotek 2.0 måste bibliotekens webbplatser och information bli mer tillgängliga. Och följa och utnyttja sökmotorernas begränsningar för de har blivit det viktigaste navigationsverktyget på nätet.”

Hur sökmotorvänliga (eller ovänliga) är vi?

Tags: , ,

Inbjudan till workshop och erfarenhetsutbyte om webbpedagogik och webb 2.0-tjänster – Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?

Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby, Bibliotek Infocenter karta över Softcenter

Program:

Dagen startar med kaffe 10 i hörsal Tellus

Annika Annemark hälsar Välkommen
Erik Stattin (KI) ger en lägesbeskrivning och diskuterar forskningsbloggar
Peter Giger (BTH) om Participation Literacy - Constructing the Web 2.0 Concept
Eva Norling och Peter Giger om plattform för nätverket Sökguiden

Lunch 12 - 13 på Ekmans Softcenter (73 kr)

Workshop i mindre grupper kring aktuella frågor tex: (fritt val)
Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?

* Vad är bibliotek 2.0?
* Forskningsbloggar
* Communities
* Opac
* Delaktiga användare
* Bibliotekarierollen
* Webbpedagogik och webbtjänster
* Kunskapande
* Nätverk och plattform för Sökguider
* Examination / poänggivning på onlinekurser – praktiskt möjligt?

Kaffe

Grupperna redovisar sina resultat - vad gör vi nu?
Sammanfattning

Avslutning 16

Anmälan skickas till Eva Norling eno@bth.se med ditt namn, e-post, bibliotek senast 14/9.

För flygresenärer : Förutom SAS så flyger även Blekingeflyg till Ronneby.
OBS: beställ taxi till Ronneby i förväg (ingen flygbuss)

För buss/tåg resenärer : det tar ca 10-15 min att promenera från stationen

Arrangör: Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek och Learning Lab

 

Tags: ,

OPAC på G

För er som är nyfikna på vad man skulle kunna göra med sin OPAC (och bibliotekets webb), om man hade lite mer möjligheter att mecka själv.

Ta en titt på den OPAC som finns på Ann Arbor District Library. Jag har varit inne och lämnat en kommentar på ett av katalogkorten. Ni kan ju titta på boken Shake hands with the devil , Där har jag skrivit in vad jag tycker om boken. Kommentarerna är inte helt lätta att läsa, men idén är intressant.

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for bibliotek 2.0.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.