Webb 2.0, nättjänster där användarna skapar innehållet, är varje modernt medie- och pr-företags dröm. Men superanvändarna – dagens unga generation – skapar inte bara innehåll på nätet. De skapar också sig själva där. Vem blir man när man vet att man hela tiden kan bli sedd? Vi har mött fem av alla dem som ständigt finns där ute.

SvD-artikeln som citatet är hämtad från är nästan en måste-läsning för en bibliotekarie som vill förstå vilken typ av biblioteksbesökare vi kan vänta nu och framöver. Hur ska vi designa mötet med dessa människor?

Om man läser artikeln finns det en stort utrymme för feltänk. Den är inte alls omöjligt att tanken går till en slags beundran för att den unga generationen är så duktig på webben och “vi” så okunniga, vilket visserligen är rätt i ett avseende, men fel i ett annat. Under de senaste 2300 årens biblioteksutveckling - sedan Alexandria - har biblioteksbesökarna alltid varit hemtama i det samhälle de lever i. Det är skillnad att leva i ett hav av information och att navigera i det. Bara för att man spenderar sina vakna timmar på Lunarstorm eller något annan nätsamhälle innebär det inte att man är specialist på att navigera i och värdera källor i det större nätsamhället.

Det är viktigt att förstå nätsamhällets invånare för att förstå vilka krav som kommer att ställas på informationskompetens framöver. Krav som bara kommer att öka. Om biblioteken kommer att ha en roll i detta beror nog till stor del på oss själva.

Tags: ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for biblioteksliv.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.