När man pratar om bibliotek 2.0 är det egentligen inte biblioteket i sig som är det intressanta utan bibliotekets förhållande till användarna och användarnas förhållande till biblioteket.

Säger användarna så här - det här är mitt bibliotek, här känner jag mig delaktig!

Är biblioteket betydelsefullt och relevant?

Tags: , ,

Taggmolnet jag skrev om förra veckan är klart nu. Poängen med det var att studenterna skulle diskutera frågan om vad den “nya” webben handlar om och hur det påverkar deras liv och särskilt deras kommande yrkesverksamhet inom spel och media-produktion. Totalt är det 80 studenter som har varit med och skapat molnet. De är nog till viss del påverkade av min föreläsning, men det är svårt att veta i hur hög grad. Intressant med de största begreppen, särskilt “Google” och “Frihet”. De två orden har ett komplext förhållande…

Tags: , , , , ,

På workshopen Bibliotek 2.0 förra veckan hade vi en del intressanta frågeställningar att diskutera i mindre grupper. Jag var med i en grupp som diskuterade bibliotekarierollen i bibliotek 2.0-tänket. Jag antar att vår frågeställning därmed handlade om bibliotekarie 2.0. Våra diskussioner kom att kretsa kring en huvudfråga, som jag såg det. Frågans ursprung baserades på följande:

Anette Eliasson från Regionbiblioteket i Halland berättade hur hon hade reagerat när hon först hörde talas om Web/Bibliotek 2.0 tankarna om delaktighet, nätverk och öppenhet. Hon hade direkt kopplad det till den verksamhet tankesätt som hon och hennes bibliotek står för - och alltså inte direkt kopplat det tilll någonting som bara försigår på webben (rätta mig om jag har förstått det fel här Anette).

Frågan är alltså: är bibliotek 2.0 ett tänkesätt som handlar om mer grundläggande funktioner än bara webben? Jag tror inte att jag vågar mig på svara för alla i och med att vi inte precis hade någon handuppräckning - gudskelov! Jag uppfattade det som att åsikterna var något blandade.

Själv har jag nog alltid sett Web 2.0 som ett fenomen som har uppstått på webben men som egentligen inte är förbundet med Internet. Jag tror att det börjar bli dags att göra upp med dikotomin Internet/icke Internet. Idag är det helt normalt att barnen befinner sig tillsammans och interagerar på Lundarstorm och en halvtimme senare sitter samma personer tillsammans hemma hos någon av dem och “leker” på ett sätt som vi åldringar är mer bekanta med. Negativt blir det när vissa människor inte kan sköta sina dagliga sysslor eftersom det kräver tillgång till Internet. Båda fallen är tecken på avförfrämligande (även om det låter konstigt i det senare fallet), eller att Webben generellt sett börjar bli en självklar del av samhället. Jag ser Web 2.0 som en rörelse som kommer att gör samhället mer demokratiskt. Samtidigt är den ökande tekniktätheten och Internetberoendet en stark odemokratisk rörelse för alla de som inte vill, kan eller har möljlighet.

Från min synvinkel är alltså Web 2.0 en rörelse som har startat i webbsamhällen men bygger på generella tankar som alltid har funnit i samhället men som genom Web 2.0 kanske kan få förnyad energi. När det nu utvecklas i en avgränsad form som Bibliotek 2.0, då är det främst de generella tankarna som sveper in och börjar genomsyra verksamheten. Sen är det ju odiskutabelt (tror jag) att webben är ett rum som tar allt större plats i ett biblioteks universum (och budget).

Kanske lite väl mycket flumbrum från min sida. Fyll på, utveckla och disskutera. Ni som var med i gruppen och övriga intresserade.

Tags: , , , , ,

Nu har enkätsvaren kommit på frågan om mobil i bibblan
Läs mer på Åke Nygrens blog bibl.se

Men svaret på frågan om mobil på bibblan måste väl bero på vilken typ av biblioteksverksamhet man vill ha!
Det är inte intressant att ta fram en regel som säger ja eller nej till mobil, oavsett hantering, på alla bibliotek, överallt.

Låt det vara olika!
Vill man att biblioteket ska fungera som en oas och en lugn plats för reflektion och återhämtning så är det väl helt i sin ordning att poängtera lägre samtalsvolym, hänsynstagande till andra och ibland helt tysta rum. Det är naturligtvis många som söker det och skattar den typen av bibliotek mycket högt.

Vill man däremot att biblioteket ska vara en mötesplats och ett levande/givande ställe för kommunikation, aktiviteter och annat spännande vore det naturligtvis helt förödande att införa regler mot kommunikation som helt motverkar den tanken.

Våra låntagare är olika och har olika behov, låt tusen blommor blomma och låt biblioteken få vara olika.

Tydlighet och kommunikation ja tack,
generella regler utan eftertanke nej tack!

Tags: , ,

“Open source is the cradle, and the baby is participation.”

Nicholas Carr på Rough Type har startat en lista på zen buddistiska koans om Web 2.0. Den ovan gillar jag….

Om du undrar vad ett koan är:

Koan: a type of riddles used in Zen Buddhism in the form of questions or statements that defy conventional logic. Their purpose is to defeat the conditioned mind and open us up to one’s original “Buddha nature” — enlightenment.

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for delaktighet.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.