Så här beskriver Libris sin enkät:

Enkäten innehåller 34 frågor om dina synpunkter, och ditt
användande av LIBRIS webbsök och av Internet i
allmänhet. Beräknad tidsåtgång är ca 7 minuter.

Enkäten hittar du i Libris webbsök

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for enkät.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.