Vi i den minsta av grupperna utgick från våra egna erfarenheter av onlinekurser, både som studenter och som lärare, och kommande kurser som är under tillblivande. Mycket av diskussionen handlade om tillvägagångssätt och tillämpning, och kommer omsättas i praktiken (men är svåra att återge här).

SUB håller på att utveckla en onlinekurs vilken kommer att ersätta bibliotekets grundläggande informationssökningskurs för nya grundstudenter. Kursen är redan obligatorisk för institutionen för litteraturvetenskap och den kommer att testas på dessa studenter i början av december 2006.
BTH kommer i vår ge Webb 2.0, en fempoängs distanskurs. Kursen kommer innehålla både teoretiska och praktiska inslag kring bl.a. bloggar.

Diskussionen fördes mycket kring hur man kan öka kommunikationen och aktiviteten utan en större lärarinsats. Studenter kan tvingas publicera (skicka in) texter (eller andra produkter) och därefter kommentera varandras verk. Tillvägagångssättet är likt en vanlig uppsatsframläggning fast i mindre skala. Lära sig genom att göra.

I slutet kom diskussionen i på säkerhetsaspekter. Hur vet vi som utbildare att rätt person sitter framför datorn i andra änden? I muntliga videopresentationer via webben kan t.ex. id-handlingar visas upp. Kanske bör lärplattformen kopplas till e-legitimation eller bank-id?

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for examination.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.