I dagens NY Teknik står det att patentverket i USA kommer att börja använda ett offentligt wiki-liknade system för att avgöra vilka patent som är orginella . Offentligheten får alltså möjlighet att kommentera patent innan de antas och även rösta vilka som är bäst.

I förstånde kan detta tyckas vara en ganska trivial 2.0-isering, men de ideologiska aspekterna är avsevärda. Det innebär att ett av de mest slutna, institutionella rummen har öppnats upp för insyn och deltagande. Hoppas att detta kan inspirera andra institutioner att tänka i nya banor.

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for institution.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.