Fungerar internblogging?

Fungerar det att använda webbaserade kommunikationsmedel internet i en organisation?

Oftast är det tiden som bryter upp ett möte. Gonggongen slår och samtalen bryts mitt itu. Vissa trådar fortsätter mala individuellt eller diskuteras i andra sammahang. Många trådar kvävs i sin linda.

För mig känns det som om de flesta samtal av vikt skulle vinna på en asynkron motsvarighet. Det var till exempel därför som Eva och jag skapade den här bloggen efter den första workshoppen i bibliotek 2.0 vi anordnade. På sista tiden har jag börjat fundera på varför det är så sällan man hör om experimenterande där fysiska (synkrona) samtal och samtal på webben (asynkrona) ingår i en sömlös kommunikation? Exempel: Möte+blogg+möte+blogg+blogg+möte = fördjupat samtal.

Det vore intressant att “höra” några levande exempel på om/hur web- och bibliotek 2.0 fungerar på intern nivå inom biblioteken och andra organisationer. Är det någonting att satsa på eller är det onödigt,komplicerat/”känsligt”, tidskrävande etc?

Tags: , , , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for internt.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.