Jag tycker mig ana en svärm av grova förenklingar nu när begreppen Web 2.0, och Bibliotek 2.0 har fått vingar. Det man i första hand bör tänka på är att det egentligen inte handlar om bloggar, wikis och liknade system. Egentligen handlar det om kunskapsprocesser. Kunskapsproduktion 2.0 ger förutsättningar för att se på kunskap på ett annat sätt. Kunskap skapas genom interaktion. Det är i och för sig ingenting nytt. Det nya är att tekniken har blivit en verklig part i interaktionen, en part som knappast kan separeras från själva kunskapsprocessen.

Bloggar och wikis är bara början på ett “nytt” sätt att skapa (producera) kunskap. Tekniken är viktig i och med att den är integrerad i kunskapsproduktionen, men vi borde inte vara så snabba med att försöka definera web 2.0, och Bibliotek 2.0, som ny teknik. Det är ett nytt sätt att producera kunskap, ett sätt som framhäver människans sociala natur. Eftersom människan är en social varelse är detta en naturlig utveckling - som vi knappt har doppat tårna i ännu. Web 2.0 borde vara ett lika självklart forskningsområde inom kunskapsteorin som inom teknikområdet.

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for kunskapsproduktion 2.0.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.