Eva och jag hade nyss en marratech-föreläsning om lärande och kummunikation i samband med konferensen “Seminarium i Umeå om ny biblioteksteknik”. Vi talade bland annat om olika faktorer som påverkar lärandesituationen i bibliotek 2.0. En viktig faktor som vi dock glömde att ta upp - eller poängtera - är närhet. Det spelar igentligen ingen roll vilken teknik man använder. Huvudsakligen är att man lyckas skapa närhet i samtalet.

Kom att tänka på det eftersom vi inte riktigt lyckades skapa närheten i situation med den teknik vi använde - eller rättare sagt, på det sätt vi använde tekniken. Det går emellertid att skapa närhet med all teknik. Det gäller bara att bli vän med den. Det är sällan tekniken i sig sätter gränserna.

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for närhet.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.