Eva Norling och jag var i Stockholm i onsdags och träffade bland annat Bibnät-gruppen på Bibsam. Där var det någon som nämde att ett system typ en blogg installerad på högskola/kommun i deras system kostar ca 120 000 kr om året. Jag vet inte hur sann siffran är men det är nog inte billigt i alla fall.

Enligt min mening är det ett organisationsfel att de stora organisationernas data-avdelning ska härbärgera lätta system som bloggar, wikis och liknade.

Det är dumt att stirra sig blind på url:er och loggor. Kanske ska vi tänka lite mer nätverk. Med lite kunskap registrerar man en egen domän på ett webbhotell för 500-2000 kr om året. Standard för den billiga och mer avancerade lösningar för den dyrare. Ett CMS/Blogg-programvara intallerar man och sätter igång på någon dag. Underhåll och administration tar inte särskilt mycket tid/kunskap och borde vara normala bibliotekarieuppgifter, på samma sätt som man administrerar biblioteksystemet. Kunskaper om detta kan man få tex på BTH-kursen “Web 2.0 i Teori och Praktik”, 5 p, som Lena Ålenius och jag kommer att ha i vår. Det går att anmäla sig.

Vi tänker för mycket hierarki typ:
www.organisation.se/bibliotek/information/tidskrifter/vetenskapliga/etc… och för lite av innhåll ihopsatta genom dynamiska nätverk.

Den allra smidigaste varianten är att lägga bloggar och wikis hos hostade tjänster, typ Wordpress. Om det inte är nödvändigt med multipla författare med olika användarnamn, och man inte har någonting emot namnet Wordpress, Blogger, Livejournal eller liknade i adressen, då är detta ett mycket intressant alternativ. En hostad tjänst kräver dessutom bara normal vana vid Internet. Man gör sig en användare, väljer ett utseende, modifierar det lite och börjar fylla sajten med innehåll.

En nackdel med en hostad service förutom url:en och användarhanteringen är att man inte kan lägga den bakom lösenord och därför kan det vara svårt att använda som personalblogg eller liknade som riktar sig enbart till personalen.

Med lite kreativitet kan man också avända mellanvarianter som sajten Åke Nygren talade om i någon kommentar här: “jagvillvetamera”. De använder en hostad service på Wordpress: http://jagvillveta.wordpress.com/. Det är gratis och all backup, underhåll etc sköts av Wordpress. Däremot har de registrerat domänen http://jagvillveta.nu/ som pekas mot wordpress-sajten. Därmed har de skapat det bästa av två världar: Gratis underhåll av en mycket lättanvänd blogg med ett eget domännamn för några hundra om året. Man kan förstås också stutsa från sin organisations url till en hostad lösning.

Givetvis måste man ha lite magkänsla för vad och hur man kan göra i förhållande till organisationen. Det beror ju också på vilken organisation man tillhör. Det är nog inte helt otänkbart att även företagen kommer att anamma nätverkstänkandet framöver. Många webbföretag gör det redan. Detta är också ett sätt att separera lätta lösningar som kräver minimal säkerhet, från de som kräver hög säkerhet. En blog inne i ett organisationssystem kan till exempel fungera som oavsiktlig bakdörr till de tunga tillämpningarna. Därför kan det vara en god idé att lägga den helt utanför.

Tags: ,

På workshopen Bibliotek 2.0 förra veckan hade vi en del intressanta frågeställningar att diskutera i mindre grupper. Jag var med i en grupp som diskuterade bibliotekarierollen i bibliotek 2.0-tänket. Jag antar att vår frågeställning därmed handlade om bibliotekarie 2.0. Våra diskussioner kom att kretsa kring en huvudfråga, som jag såg det. Frågans ursprung baserades på följande:

Anette Eliasson från Regionbiblioteket i Halland berättade hur hon hade reagerat när hon först hörde talas om Web/Bibliotek 2.0 tankarna om delaktighet, nätverk och öppenhet. Hon hade direkt kopplad det till den verksamhet tankesätt som hon och hennes bibliotek står för - och alltså inte direkt kopplat det tilll någonting som bara försigår på webben (rätta mig om jag har förstått det fel här Anette).

Frågan är alltså: är bibliotek 2.0 ett tänkesätt som handlar om mer grundläggande funktioner än bara webben? Jag tror inte att jag vågar mig på svara för alla i och med att vi inte precis hade någon handuppräckning - gudskelov! Jag uppfattade det som att åsikterna var något blandade.

Själv har jag nog alltid sett Web 2.0 som ett fenomen som har uppstått på webben men som egentligen inte är förbundet med Internet. Jag tror att det börjar bli dags att göra upp med dikotomin Internet/icke Internet. Idag är det helt normalt att barnen befinner sig tillsammans och interagerar på Lundarstorm och en halvtimme senare sitter samma personer tillsammans hemma hos någon av dem och “leker” på ett sätt som vi åldringar är mer bekanta med. Negativt blir det när vissa människor inte kan sköta sina dagliga sysslor eftersom det kräver tillgång till Internet. Båda fallen är tecken på avförfrämligande (även om det låter konstigt i det senare fallet), eller att Webben generellt sett börjar bli en självklar del av samhället. Jag ser Web 2.0 som en rörelse som kommer att gör samhället mer demokratiskt. Samtidigt är den ökande tekniktätheten och Internetberoendet en stark odemokratisk rörelse för alla de som inte vill, kan eller har möljlighet.

Från min synvinkel är alltså Web 2.0 en rörelse som har startat i webbsamhällen men bygger på generella tankar som alltid har funnit i samhället men som genom Web 2.0 kanske kan få förnyad energi. När det nu utvecklas i en avgränsad form som Bibliotek 2.0, då är det främst de generella tankarna som sveper in och börjar genomsyra verksamheten. Sen är det ju odiskutabelt (tror jag) att webben är ett rum som tar allt större plats i ett biblioteks universum (och budget).

Kanske lite väl mycket flumbrum från min sida. Fyll på, utveckla och disskutera. Ni som var med i gruppen och övriga intresserade.

Tags: , , , , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for nätverk.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.