Välkommen till workshop om sökguider och lärresurser på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby 26/1 kl 10-16

Program:

  • Inbjudan till ett nätverk för bibliotek som vill samarbeta kring utveckling av lärresurser för informationssökning
  • Visning av nya Stora Sökguiden (communitydel + lokal del)
  • Test av ett antal användbara program/tjänster för tillverkning av egna lärobjekt.

Det har talats länge inom bibliotekariekåren om att man borde göra en gemensam Sökguide istället för att sitta på varsitt ställe och göra i stort sett samma sak. Men samarbetet har ofta stupat på att det känts viktigare med den lokala anpassningen. Genom att själva tillverka sitt eget undervisningsmaterial får man som man vill ha det och dessutom större kunskap i ämnet.

Vår idé är därför inte att skapa en central Sökguide som ser likadan ut överallt för alla - utan snarare att bygga upp en plattform med texter och lärobjekt kring informationssökning varifrån varje bibliotek sen skapar sin egen lokala variant. Biblioteken blir på så sätt delaktiga i en kunskapande community kring undervisnings/referensmaterial om informationssökning och kan delta på det sätt och i den utsträckning som passar var och en bäst. Många bibliotek kan dessutom bidra med sina specialkunskaper inom olika områden. Det kan också handla om översättningar till olika språk och programmering av olika funktionsmoduler.

Alla som är intresserade av att delta i nätverket och dela med sig av och få tillgång till lärresurser i Stora Sökguiden är varmt Välkomna!

Anmäl dig senast 19/1 2007 till Eva Norling eno@bth.se

Begränsat antal platser - fulltecknat

Tags: , , ,

Via Nowhere North kommer tips på ett open source bibliotekssystem - Koha.

Intressant läsning och demo av opac för den nyfikne.

Tags: , ,

“Open source is the cradle, and the baby is participation.”

Nicholas Carr på Rough Type har startat en lista på zen buddistiska koans om Web 2.0. Den ovan gillar jag….

Om du undrar vad ett koan är:

Koan: a type of riddles used in Zen Buddhism in the form of questions or statements that defy conventional logic. Their purpose is to defeat the conditioned mind and open us up to one’s original “Buddha nature” — enlightenment.

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for open source.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.