Forskning 2.0 om Web 2.0

Participation Literacy
Part 1: Constructing the Web 2.0 Concept

Min Lic-avhandling (med ovanstående titel) om Web 2.0 och deltagande är ute ur påsen. Förutom de vanliga pappers- och PDF-formaten har jag släppt den i Web 2.0-format, taggad och med möjlighet till kommentering ovs. Den har en transvetenskaplig inriktning där bibliotekarier och lärare hör till målgrupperna. Jag kallar det forskning 2.0.

Delta gärna:
http://www.participationliteracy.com/

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for participation literacy.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.