Zombie time

Det finns många skäl att använda biblioteket, här är ett!


Tags: , ,

Referensarbete i Second Life

Second life experiments in reference (av SJSU School of library and information science):


Intressserad?
Biblioteksavatarerna har möten i Second life varje torsdag kl 20.30

1. Skapa din egen avatar

2. Installera programvaran på din dator

3. Logga in på Second life och sök upp gruppen Biblioteksavatarer i Sverige.

Tags: ,

Så här skriver Lotta Gustavsson i inledningen till sin rapport “Projekt Bemötande”:

Hösten 2006 påbörjades ett strategiskt arbete för bättre möten på Växjö universitetsbibliotek. Två nyutexaminerade bibliotekarier projektanställdes under tre månader. De arbetade metodiskt med att undersöka hur lyckade möten skapas och hur studenterna uppfattar bemötandet på universitetsbiblioteket. Sammanfattningsvis konstaterades att de allra flesta studenter är okritiska och nöjda, men att fortsatt arbete behövdes för att öka tydligheten och skapa förväntningar som överrensstämmer mellan kunder och bibliotekspersonal. Metod, teori, resultat och analys finns dokumenterat i projektrapporten ”Bemötandeprojekt på Växjö universitetsbibliotek 2006”.
Med utgångspunkt i resultatet av undersökningarna har arbetet fortsatt i projektform under våren 2007. Visionen för projekt Bemötande har varit att:

  1. Vi ska bli trygga i vår roll som personal i reception och informationsdiskar
  2. Vi ska på olika sätt kunna bemöta alla kunder på ett trevligt och korrekt sätt
  3. Våra kunder ska få utmärkt service både i reception och informationsdiskar
  4. Receptionen i biblioteket ska fungera som en reception för hela husets aktiviteter
  5. Universitetsbiblioteket ska vara en stimulerande forskarmiljö

Resultatsammanstallning - bemotande.pdf

Tags: ,

Ida Henriksson & Mattias Rieloff har skrivit en rapport om ett bemötandeprojektet på Växjö universitetsbibliotek. Förutom rapporten med bilagor finns även en sammanfattning.

Läs!


Bemötandeprojekt
på Växjö universitetsbibliotek 2006 – En sammanfattning

Bemötanderapport

bilagor

Tags: ,

I the Cronicle of higher education diskuteras om informationsdisken verkligen fyller något behov längre eller om det finns andra sätt att arbeta på som är bättre.
Läs “Are Reference Desks Dying Out?”, men gör det snabbt för snart upphör länken att fungera.

Tipset kommer från bloggaren The ubiquitous librarian som tydligen var med på paneldebatten

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for referenstjänst.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.