Bland terminens framlagda uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet hittar man bland annat “Webbflöden som ett medel för hantering av information för biblioteket och dess användare” (PDF) av Malin Söderberg, som är av intresse i Bibliotek 2.0/sammanhang. I den redogör hon bl.a. för en enkätundersökning gjord hos 300 svenska folk- och forskningsbibliotek “om och hur webbflöden [dvs RSS] används”. Bara tolv bibliotek använder sig av RSS i någon form för att erbjuda användarna information av olika slag, men många verkar ha det i tankarna.

Förutom en gedigen genomgång av vad webbflöden (RSS och Atom) är gillar jag framför allt avsnittet om användningsmöjligheter för bibliotek (3.2) - bloggar, nyheter och information om biblioteket, lista medier, sökresultat i databaser och sökmotorer, tidskrifters innehållsförteckningar, kataloginformation, för att samla resurser och ett verktyg för bibliotekspersonal att hålla sig uppdaterade.
I slutdiskussionen skriver Malin:

Eftersom webbflöden kan användas till att bevaka information inom så många olika områden, från att bevaka artiklar i vetenskapligs tidskrifter till dagstidningars nyheter och filmrecensioner, anser jag att det är en teknik som informationsförmedlare ska känna till och behärska. Att en så stor del som 42 procent av bibliotekarierna runt om i landet aldrig har hört talas om webbflöden ser jag därför som ett problem.

Gör du det?

Tag:About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for rss bibliotek uppsatser.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.