Fungerar internblogging?

Fungerar det att använda webbaserade kommunikationsmedel internet i en organisation?

Oftast är det tiden som bryter upp ett möte. Gonggongen slår och samtalen bryts mitt itu. Vissa trådar fortsätter mala individuellt eller diskuteras i andra sammahang. Många trådar kvävs i sin linda.

För mig känns det som om de flesta samtal av vikt skulle vinna på en asynkron motsvarighet. Det var till exempel därför som Eva och jag skapade den här bloggen efter den första workshoppen i bibliotek 2.0 vi anordnade. På sista tiden har jag börjat fundera på varför det är så sällan man hör om experimenterande där fysiska (synkrona) samtal och samtal på webben (asynkrona) ingår i en sömlös kommunikation? Exempel: Möte+blogg+möte+blogg+blogg+möte = fördjupat samtal.

Det vore intressant att “höra” några levande exempel på om/hur web- och bibliotek 2.0 fungerar på intern nivå inom biblioteken och andra organisationer. Är det någonting att satsa på eller är det onödigt,komplicerat/”känsligt”, tidskrävande etc?

Tags: , , , ,

Bland pärlorna från konferensen “Mötesplats inför framtiden” i Borås finns Nick Jones paper om biblioteket som ett tredje rum.

Han efterlyser mer eftertanke och mindre oreflekterad repetition i vår biblioteksvardag.

Jag kan sakna delandet av samtal och erfarenheter om vad vi faktiskt gör. Jag skulle vilja att de viktiga frågorna kändes mer levande - varför gör vi det vi gör, varför gör vi det på det sätt som vi gör, vad vill uppnå och hur kan vi skapa relevanta folkbibliotek?

Nick Jones
Folkbiblioteket som ett 3: e rum och en strävan bort från lik(h)et*
finns att ladda ned här

Tags: , ,

Bibliotek 2.0 - workshop 21/9 -06 på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby

Inbjudan till workshop och erfarenhetsutbyte om webbpedagogik och webb 2.0-tjänster – Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?

Skriv in datumet i almanackan redan nu och anmäl dig senast 14/9
till eva.norling@bth.se (skicka ditt namn, epost och bibliotek)

Programmet för workshopen är fortfarande öppet och blir vad vi gör det till –
kom med förslag på programpunkter.
Har du ett ämne du vill samtala om får du gärna inleda det redan nu här på bloggen!

Möjliga diskussionspunkter:

  • Vad är bibliotek 2.0
  • Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu
  • Forskningsbloggar
  • Communities
  • Opac
  • Delaktiga användare
  • Webbpedagogik
  • Kunskapande
  • Gemensam Sökguide
  • Examination / poänggivning på onlinekurser

Fyll på med mer förslag!

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for samtal.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.