En fråga om upphovsrätt

Det blir ofta problematiskt för en forskare att citera källor på webben eftersom de normalt inte följer den traditionella synen vetenskaplighet. En citerad text är endast “helt pålitlig” om den är avslutad och offentliggjord i den avslutade, förstenade formen. Få webbsidor (om någon) lever upp till detta. Ändå börjar webben bli den överlägset största källan för kunskap.

När jag skrev licen använde jag till stor del källor från webben. Jag försökte lösa ovanstående problem genom att spara ned alla citerade webbsidor och ge dem ett accessnummer i källförteckningen. På så sätt kan man lätt maila mig och få webbsidan skickad i pdf-format. Detta förfarande var det bästa jag kom på, och ändå var det extremt otillfredställande.

Nu när jag ska sätta igång på allvar igen på avhandligen skulle jag vilja ha en bättre metod. En tanke är att ta ett screenshot av varje citerad sida, inklusive hela webbläsarfönstret med URL och så. Datumproblemet kvarstår dock om det inte är synligt på sidan. Detta motsvarar ungefär det jag gjorde i licen. Skillnaden är att jag funderar på om man vågar publicera skärmdumparna, främst när det gäller webbvarianter av artiklarna, type en länk i litteraturlistan som leder till skärmdumpen.

Enligt min mening så följer detta förfarande både citeringsrätten i den svenska upphovsrätten och det amerikanska “fair use”-tänkandet - om man använder det på rätt sätt. Jag skulle till exempel aldrig publicera en skärmdump på ett stycke datorkonst där min skärmdump kan tas för orginalet. Om det gäller en skärmdump på ett avbildat konstverk som en staty eller en oljemålning så känns det som fair use att be om lov, om det inte är en slät bild på något offentligt. Detta gäller kanske också ett stycke kort poesi, eller en kort blogg-text för den delen.

En webbsida som innehåller en längre text, där skärmdumpen bara visar en del, borde vara tämligen oproblematisk. Å andra sidan kan en sådan sida innehålla bilder i headern, sidbaren eller till och med i texten. Fristående bilder skulle man kunna censurera i Photoshop, men då blir det löjligt tydligt hur osäker bilden är. Vad är det man mer har ändrat på…? Om bilderna är integrerade med texten kanske särskilda hänsyn måste tas, i och med att en censurering ändrar betydelsen av texten.

Skillnaden mellan att göra en skärmdump och lägga ut en pdf-fil är ganska uppenbar. En pdf-fil kan indexeras av sökmotorerna och teoretiskt sett skulle min pdf-avbildning av en webbsida kunna hamna före orginalsidan i sökmotorernas hitlista - det vore lite besvärande. En bild med ett icke beskrivande filnamn ger endast en anonym indexering i sökmotorerna och blir en blind fläck på webben.

Hur som helst är detta en sak som måste lösas om inte forskningsutvecklingen ska stagnera. Om samhället blir mer och mer digitalt och forskningen bara växter i analogt tempo, då är det inte osannolikt att det bildas en klyfta mellan forskning och samhälle där forskningen hela tiden är integrerat i en “förgången tid”.

Givetvis är även det lilla perspektivet ett stort problem. Allt fler källor blir digitala men det är svårt att citera digitala källor i det vetenskapsparadigm och det samhälle som råder. Vissa ämnen kan inte ens behandlas utan källor från webben.

Det vore intressant att få feedback på min tanke att publicera skärmdumpar av citerade webbsidor enligt beskrivningen ovan. Och finns det några smarta alternativ?

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for skärmdumpar.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.