Platt-tv

Tv igen. Det är mycket tal om platt-tv nu för tiden. Nyss slog det mig att ordet platt-tv kan tolkas på två sätt. Om man ser tv:n som en apparat får det en betydelse, om man ser tv som ett fenomen (televisionen) så får det en annan betydelse…

Fast förmodligen stämmer det inte, utan det är nog frågan om motsatta rörelser. Ju plattare tv:n blir desto djupare blir televisionen. Men den verkar ha svårt att bryta sig ur sin statiska, enkelriktade form. I det avseendet handlar det sannerligen om platt-tv.

Tags: ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for television.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.