Taggmolnet jag skrev om förra veckan är klart nu. Poängen med det var att studenterna skulle diskutera frågan om vad den “nya” webben handlar om och hur det påverkar deras liv och särskilt deras kommande yrkesverksamhet inom spel och media-produktion. Totalt är det 80 studenter som har varit med och skapat molnet. De är nog till viss del påverkade av min föreläsning, men det är svårt att veta i hur hög grad. Intressant med de största begreppen, särskilt “Google” och “Frihet”. De två orden har ett komplext förhållande…

Tags: , , , , ,

MediemolnetI dag hade jag en heldag med studenter på BTH i karlshamn i ämnet Web 2.0. Det var studenter från medieteknik, digital ljudprogrammering och digitala spel. En av uppgifterna var att i smågrupper diskutera vad begreppet Web 2.0 innebär ur olika synvinkar. Diskussionerna skulle resultera i en brainstorming av taggar som de sedan skulle skriva in i en mycket speciell blogg som jag hade satt upp speciellt för tillfället.

Den publika sidan av bloggen bestod från början av ett tomt utrymme. Studenterna var uppdelade i 6 grupper. När grupperna skrev in sina taggar vaknade den tomma ytan till liv och ett taggmoln började bildas.

Nästa vecka ska jag ha en grupp till och ytterligare 6-8 grupper på ca 5 studenter kommer att forstsätta arbeta på molnet.

Sidan är en wordpress-blogg där den publika delen, temat, endast består av en funktion som bygger upp taggmolnet. varje grupp studenter skrev varsin post, och alltså blev det 6 bloggposter. Varje tagg som är fetare och tydligare än de andra innebär att flera grupper angav denna tag.

Jag hade förstås en introduktion i början av dagen. Sen gick de ut i grupperna och hackade ihop web2Molnet. Dagen avslutades med att vi smällde upp molnet på väggen med projektorn och diskuterade begreppen i sammahanget Web 2.

Tags: ,

Vi i den minsta av grupperna utgick från våra egna erfarenheter av onlinekurser, både som studenter och som lärare, och kommande kurser som är under tillblivande. Mycket av diskussionen handlade om tillvägagångssätt och tillämpning, och kommer omsättas i praktiken (men är svåra att återge här).

SUB håller på att utveckla en onlinekurs vilken kommer att ersätta bibliotekets grundläggande informationssökningskurs för nya grundstudenter. Kursen är redan obligatorisk för institutionen för litteraturvetenskap och den kommer att testas på dessa studenter i början av december 2006.
BTH kommer i vår ge Webb 2.0, en fempoängs distanskurs. Kursen kommer innehålla både teoretiska och praktiska inslag kring bl.a. bloggar.

Diskussionen fördes mycket kring hur man kan öka kommunikationen och aktiviteten utan en större lärarinsats. Studenter kan tvingas publicera (skicka in) texter (eller andra produkter) och därefter kommentera varandras verk. Tillvägagångssättet är likt en vanlig uppsatsframläggning fast i mindre skala. Lära sig genom att göra.

I slutet kom diskussionen i på säkerhetsaspekter. Hur vet vi som utbildare att rätt person sitter framför datorn i andra änden? I muntliga videopresentationer via webben kan t.ex. id-handlingar visas upp. Kanske bör lärplattformen kopplas till e-legitimation eller bank-id?

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for utbildning.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.