BLR 2.0

Nu har Bibliotek- och läranderesurser vid Högskolan i Borås lanserat en första version av OPAC 2.0, eller kanske åtminstone 1.9BETA…

Nyheter omfattar bland annat:

Stavningskontroll - baserad på indextermer förekommande i katalogposterna (författare, titlar, ämnesord).
Catchwords - uppbyggd på grundval av de senaste årens sökstatistik. Sök t ex på “lagboken”, “uppsats” eller “nursing journal”.

Utökad exemplar- och låneinformation, inklusive:

  • Omslagsbilder och editorial reviews från Amazon (i den mån detta finns)
  • Innehåll (i den mån denna information finns i MARC-posten)
  • Kartor
  • Rekommendationer (”andra som har lånat denna har också lånat…”) baserade på anonymiserad lånestatistik och rangordnade efter totala antalet utlån
  • På samma hylla (urval, rangordnat efter popularitet)
  • Ämnesord
  • Möjlighet att lämna kommentarer, recensera, diskutera…
  • Personlig litteraturlista (bookbag)
  • Inbäddning av personlig fjärrlåneinfo från SAGA/Kib
  • Möjlighet till vidaresökning (SFX, Webbsök, Worldcat, Library thing …)

Lösningen är delvis byggd ovanpå - eller kanske snarare vid sidan av - vårt biblioteksdatasystem Voyager. Med allt vad detta innebär i form av svåråtkomligt API, sluten design och en lite allmän fyrkantighet. Detta, i kombination med kravet på harmonisering med högskolans web i övrigt, har gett en lösning som kanske inte känns fullt så helintegrerad som man hade önskat. Å andra sidan så är ju detta funktioner som enkelt kommer att kunna integreras på ett annat sätt den dag vi har tillgång till system som bättre medger detta.

All datainhämtning och bearbetning sker i realtid. Det återstår att se vad detta innebär i prestandahänseende när trycket blir som störst framåt hösten. Det finns naturligtvis alternativa lösningar om det visar sig att man får problem. Samtidigt så är just detta det som förmodligen tilltalar mig mest inom fenomenet web 2.0. Dvs system som i mycket hög grad kan använda befintligt data - låne- och sökstatistik, katalogposter, externt åtkomlig information m m - för att generera ett (förhoppningsvis stort) mervärde för våra användare. Utan egentligen något som helst extra lokalt underhåll, utöver vad som görs redan idag (förhoppningsvis mindre). Och dessutom helt fritt, utan extra ekonomiska eller andra förpliktelser gentemot någon leverantör (med undantag för en smärre förpliktelse gentemot Amazon…).

När det gäller de enstaka funktionerna så tror jag - i likhet med andra skribenter - mycket på användandet av catchwords, och jag tror att detta är tekniker som måste utvecklas även utanför bibliotekskatalogerna (det är ju i sig inga nya tekniker). Det är min fulla övertygelse att många av våra användare idag fastnar redan i sökfunktionen på högskolans ingångssida i sin jakt på vetenskapliga artiklar och studentuppsatser (och naturligtvis mycket annan information också). Och jag tror att man bör/måste skapa fullgoda system som kan fungera hela vägen på webbplatserna för att lösa detta. Kanske kan den här typen av utveckling kring bibliotekssystemen tjäna som förebild här. Och på sätt och vis är det ju ett led i samma utveckling om biblioteken också börjar leverera data till omvärlden, på samma sätt som vi idag hämtar data från tjänster som Amazon.
Just det sista ser jag personligen som ett stort framtidsprojekt. Allt för att kunna möta och ta emot användarna på bästa sätt. Och då inte enbart på bibliotekets egen webbplats.

Möjligheten för användarna att recensera och kommentera online tror jag mycket på i princip. Däremot är jag kanske lite skeptisk till användbarheten i en så begränsad miljö som en medelstor högskola utgör. En nationell - eller rentav internationell - lösning, baserad på full frihet och delaktighet, skulle vara intressant här. Funktionen har f ö, av olika skäl, en något undamskymd plats i den här versionen. Möjligen kan det komma att ändras.

I övrigt vill vi nog mest se detta som en början och som ett experiment, även för vår egen del.

Ta gärna en titt på vår OPAC här (om man har tillgång till Firefox el dyl så blir nog upplevelsen något större, jag brottas fortfarande med en del egenheter som främst rör IE…)
Och kom gärna med synpunkter.

För den som är intresserad så är de nya funktionerna främst skrivna i perl, med lite kompletterande javascript och XML. Stavningskontrollen bygger på Aspell.

Tags: , , , , ,

Häromdagen skiftade Högskolebiblioteket i Jönköping webbplats. Det är dels en anpassning till högskolans generella webbdesign men även en uppfräschning av innehåll, struktur och till viss del tjänster för biblioteket. Från början hade vi storslagna planer, dessa modifierades sedan av den hårda verkligheten när saker skall pressas in i publiceringssystem och tiden inte räcker till för att utveckla allt som man vill utveckla. Min roll i projektet har framförallt handlat om informationssökning och att anpassa externa system efter designen.

Att tjänster som bibliotek erbjuder ligger i olika behållare (och fysiskt på olika servrar) kan vara förvirrande. Det framgår inte när man använder en tjänst som tillhandahålls av biblioteket och även om det funnits möjligheter till “branding” så skiljer sig gränssnitten väsenskilt. Det har även varit svårt att förstå var man befinner sig i förhållande till bibliotekets webbplats. Våra OPAC:s är kanske det tydligaste exemplet på system som driftas, anpassas och används av bibliotek men som ändå är isolerade från den övriga designen och i viss mån övriga Internet.

Vi har länge accepterat att OPAC:en har ett eget gränssnitt och varit isolerad från resten av världen och dess utveckling, men inför det här projektet så hade jag en ambition att ändra på det. OPAC:ens gränssnitt (och alla andra system som vi har kontroll över) skulle anpassas till övrig webbdesign och vi skall börja använda resurser som finns utanför OPAC:en och de av leverantören fastställda funktionerna. Kort och gott, jag ville riva sönder allt och bygga upp det på nytt.

Den hårda verkligheten gör att man inte kan göra som man vill. Systemarkitekturen ser ut på ett visst sätt och systemen sätter gränser. Men, en sak har jag lärt mig under resans gång och det är att systemens gränser inte är så stängda som vi trott. Att anpassa OPAC:en till den övriga webbdesignen för högskolebibliotekets webbplats var ett stort jobb, men det gick. Kanske var det lättare för mig som inte arbetat speciellt länge med systemet (jag har ju bara varit i Jönköping i ett halvår), jag har inte hunnit fastna i leverantörens grepp, utan kan istället riva och slita i saker utan respekt. Något som kanske gör min systembibliotekarie lite nervös … genom att inte vara rädd för att ta sönder saker så har jag fått en bild av systemet som inte bara hjälpt mig att bygga om designen utan även skapa nya tjänster där OPAC:en tas ur sin isolering och åter sätts i kontakt med övriga internet.

Så vad har vi då gjort?

Vi har anpassat gränssnittet för SFX tidskriftslista och OPAC (Aleph 500) så att de till fullo delar designen med bibliotekets webbplats. Det gör även att de uppfattas som en naturlig del av webbplatsen och de finner naturligt sin plats i strukturen.

I OPAC:en så har vi gått ifrån användandet av tabellvisning av resultatslistor för ett mer sammansatt visningsformat. Vi suger in omslagsbilder från Amazon, vi visar ämnesord i formen av moln (går lite långsamt just nu och lite teckenproblem, men jag skall hetta upp det), vi har skapat filter för att smalna av stora träffmängder t ex visa bara böcker som finns på hyllan, som är nyare än 5 år och som är på svenska. Vi försöker rättstava sökord som ger 0 träffar. Vi använder catchword (sök på uppsats t ex) metoden för att skapa kontextkänslig hjälp, vi skickar vidare söksträngar till andra tjänster (och förhoppningsvis kommer vi kunna göra sökningarna i förväg och på så vis göra en slags “mini-samsökning” direkt från opac) och lite annat smått och gott. För att uppnå de olika funktionerna så använder jag en massa olika tekniker; webbtjänster, ajax, php osv. Om någon undrar över något specifikt så berättar jag gärna.

Tyvärr har jag inte hunnit implementera alla saker som jag hade velat stoppa in. Men, releasedatumet kröp allt närmre, så nu när det hela ligger ute skarpt så kan jag börja fila på ytterligare funktioner. Jag måste även ta och fixa till den engelska versionen.

Titta gärna på webbplatsen, opac:en och tidskriftslistan och säg vad ni tycker.  Kanske inte hela vägen till 2.0  men kanske 1.5.

Tags: , , , ,

Så här beskriver Libris sin enkät:

Enkäten innehåller 34 frågor om dina synpunkter, och ditt
användande av LIBRIS webbsök och av Internet i
allmänhet. Beräknad tidsåtgång är ca 7 minuter.

Enkäten hittar du i Libris webbsök

Tags: , ,
Ibland uppmärksammas man på problem som tar en långt i tanke och handling. Gunilla Källman, kontaktbibliotekarie på Örebro UB, fångade mig en dag i korridoren. Hon tyckte det var ett problem med ”Time out” inställningarna i Örebro UB:s OPAC. Man blev utkastad lite titt som tätt ur opac:en. Gunilla undrade om man inte kunde göra något för att komma tillbaka till läget innan man kastades ur. Jag funderade lite över problemet, provade lite olika lösningar innan jag fastnade för url:en på time-out sidan. I url:en återgavs en mängd variabler, sessionsdata, språkinställningar, sökord, osv. Ur detta föddes en idé att läsa in informationen för vidare bearbetning.

Detta resulterade först i en lösning som presenterade en länk på time-out sidan. Länken innehöll söktermer som skickats till sidan som föregick time-out:en. Efter att förfinat metoden lite började jag fundera på andra saker man kunde göra genom att fånga upp datat som skickades via url:en, inte bara vid en time-out. Continue reading ‘URL parsing i OPAC - food for mashup!’

Tags: , , , , ,

Mashing Up The Library 2006

 Talis har haft en Mashuptävling för bibliotek och nu är vinnarna utsedda.

1:a pris gick till Go-go-google-gadget (John Blyberg of Ann Arbor District Library in Ann Arbor) och andra priset fick Alliance Second Life Library 2.0 och deras glocala nätverk

Man kan läsa om de 18 bidragen här

Visst vore det spännande med en Svensk Mashup-tävling för bibliotek - något för bibliotekssystemleverantörerna eller BIBSAM/Kulturrådet?

 

Tags: ,

Tre trender

I sin blogpost “Consumer Trends for Libraries to Consider When Designing Services and Web Sites” beskriver Darlene Fichter några trender hon har uppmärksammat på Trendwatching.com.

1. Oldbies - alla är inte nybörjare på webben längre och förväntar sig att kunna skapa ett eget innehåll
2. Generation C - där C står för content created by users and posted online
3. Customer made - This trend focuses on customer-created products

Tags: , ,

Google har precis släppt verktyget Google Notebook. Michael Arrington på TechCrunch jämför tjänsten rakt av med Delicious. I den jämförelsen har inte Google Notebook mycket att hämta. Det beror på att Google Notebook inte är taggbaserat vilket gör tjänsten ganska tam som bokmärkeshanterare. Jag anser nog att jämförelsen slår lite fel. Google Notebook har andra sidor. Här kan man spara hela texter tillsammans med bilder och länkar, vilket gör det till ett research-verktyg med en något annorlunda slagsida än bokmärkeshanterare som Delicious och Blinklist.

Om man bara samlar på textsnuttar eller hela URL:er, då är en bokmärkeshanterare överlägsen. Google Notebook kommer inte ens i närheten i jämförelse med Delicious eller Blinklist. Om man däremot vill samla på textsnuttar med bilder och länkar - och särskilt för temporära projekt, då kan Google Notebook vara ett mycket intressant val.

Tags: , ,

Thinkfree Web Office

Thinkfree

Category: Tool / service

Topic: Free Web Office

Overall rating: 4 out of 5
Content rating: 4 out of 5
Design rating: 4 out of 5
Navigation rating: 4 out of 5

Imponerande Officepaket på webben. De vanligaste funktionerna finns när det gäller ordbehandling, kalkyl och presentation. Precis som med Writely kan man också samarbeta om dokument och publicera dem. Jag testade främst presentationsdelen eftersom jag har sökt ett bra presentationsprogram för webben. När jag höll på att föra över ett powerpoint-dokument märkte jag att jag ofta blev förvirrad och inte visste vilket program jag var i. Det säger ganska mycket om gränssnittet.

Writely använder javaskript och css för att rita gränssnittet, vilket resulterar i en snabbnavigerad miljö. Thinkfree bygger istället på Java-applets vilket stundtals ger en lite trögare miljö. Har appleten laddats så går det emellertid oftast som smort.

Det verkar inte finnas någon importfunktion, men när man klipper och klistrar följer formatering, bilder etc med. Jag kopierade in ett 100-sidigt dokument i ordbehandlaren och det behöll all formatering, bilder etc, så i praktiken skulle man kunna se det som en importfunktion. Writely klarar bara dokument på max 0,5 mb. Det jag kopierade in i Thinkfree var på närmare 1mb och det var inga som helst problem.

Presentationsprogrammet fungerar också mycket bra med allt från editeringen till presentationen direkt på Webben.

Tags: weboffice service wordprocessor presentation spreadsheet

Tags: ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for webbtjänster.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.