I dagens NY Teknik står det att patentverket i USA kommer att börja använda ett offentligt wiki-liknade system för att avgöra vilka patent som är orginella . Offentligheten får alltså möjlighet att kommentera patent innan de antas och även rösta vilka som är bäst.

I förstånde kan detta tyckas vara en ganska trivial 2.0-isering, men de ideologiska aspekterna är avsevärda. Det innebär att ett av de mest slutna, institutionella rummen har öppnats upp för insyn och deltagande. Hoppas att detta kan inspirera andra institutioner att tänka i nya banor.

Tags: , ,

Fungerar internblogging?

Fungerar det att använda webbaserade kommunikationsmedel internet i en organisation?

Oftast är det tiden som bryter upp ett möte. Gonggongen slår och samtalen bryts mitt itu. Vissa trådar fortsätter mala individuellt eller diskuteras i andra sammahang. Många trådar kvävs i sin linda.

För mig känns det som om de flesta samtal av vikt skulle vinna på en asynkron motsvarighet. Det var till exempel därför som Eva och jag skapade den här bloggen efter den första workshoppen i bibliotek 2.0 vi anordnade. På sista tiden har jag börjat fundera på varför det är så sällan man hör om experimenterande där fysiska (synkrona) samtal och samtal på webben (asynkrona) ingår i en sömlös kommunikation? Exempel: Möte+blogg+möte+blogg+blogg+möte = fördjupat samtal.

Det vore intressant att “höra” några levande exempel på om/hur web- och bibliotek 2.0 fungerar på intern nivå inom biblioteken och andra organisationer. Är det någonting att satsa på eller är det onödigt,komplicerat/”känsligt”, tidskrävande etc?

Tags: , , , ,

Wetpaint

Om någon söker en bra hostad wiki kan jag rekommendera Wetpaint. Wetpaint har det mesta man kan önska sig: möjlighet att bygga en hel webbplats, taggning, rss, kommentarer, widgets. Wetpaint skulle alltså kunna kallas en wiki och en blogg i samma tjänst. Den är gratis. Reklamfinansierad med Google textreklam i sidebaren under allt annat - går helt klart att leva med… Och det går också att ha ett helt eget domännamn trots att den är hostad - genom pekning.

Tags: ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for wiki.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.