Välkommen till workshop om sökguider och lärresurser på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby 26/1 kl 10-16

Program:

 • Inbjudan till ett nätverk för bibliotek som vill samarbeta kring utveckling av lärresurser för informationssökning
 • Visning av nya Stora Sökguiden (communitydel + lokal del)
 • Test av ett antal användbara program/tjänster för tillverkning av egna lärobjekt.

Det har talats länge inom bibliotekariekåren om att man borde göra en gemensam Sökguide istället för att sitta på varsitt ställe och göra i stort sett samma sak. Men samarbetet har ofta stupat på att det känts viktigare med den lokala anpassningen. Genom att själva tillverka sitt eget undervisningsmaterial får man som man vill ha det och dessutom större kunskap i ämnet.

Vår idé är därför inte att skapa en central Sökguide som ser likadan ut överallt för alla - utan snarare att bygga upp en plattform med texter och lärobjekt kring informationssökning varifrån varje bibliotek sen skapar sin egen lokala variant. Biblioteken blir på så sätt delaktiga i en kunskapande community kring undervisnings/referensmaterial om informationssökning och kan delta på det sätt och i den utsträckning som passar var och en bäst. Många bibliotek kan dessutom bidra med sina specialkunskaper inom olika områden. Det kan också handla om översättningar till olika språk och programmering av olika funktionsmoduler.

Alla som är intresserade av att delta i nätverket och dela med sig av och få tillgång till lärresurser i Stora Sökguiden är varmt Välkomna!

Anmäl dig senast 19/1 2007 till Eva Norling eno@bth.se

Begränsat antal platser - fulltecknat

Tags: , , ,

Workshop - communities

 Här kommer anteckningarna från gruppen som diskuterade communities på Bibliotek 2.0 i Ronneby

Bättre tänkt än aldrig.doc

Tags: ,

Inbjudan till workshop och erfarenhetsutbyte om webbpedagogik och webb 2.0-tjänster – Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?

Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby, Bibliotek Infocenter karta över Softcenter

Program:

Dagen startar med kaffe 10 i hörsal Tellus

Annika Annemark hälsar Välkommen
Erik Stattin (KI) ger en lägesbeskrivning och diskuterar forskningsbloggar
Peter Giger (BTH) om Participation Literacy - Constructing the Web 2.0 Concept
Eva Norling och Peter Giger om plattform för nätverket Sökguiden

Lunch 12 - 13 på Ekmans Softcenter (73 kr)

Workshop i mindre grupper kring aktuella frågor tex: (fritt val)
Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?

* Vad är bibliotek 2.0?
* Forskningsbloggar
* Communities
* Opac
* Delaktiga användare
* Bibliotekarierollen
* Webbpedagogik och webbtjänster
* Kunskapande
* Nätverk och plattform för Sökguider
* Examination / poänggivning på onlinekurser – praktiskt möjligt?

Kaffe

Grupperna redovisar sina resultat - vad gör vi nu?
Sammanfattning

Avslutning 16

Anmälan skickas till Eva Norling eno@bth.se med ditt namn, e-post, bibliotek senast 14/9.

För flygresenärer : Förutom SAS så flyger även Blekingeflyg till Ronneby.
OBS: beställ taxi till Ronneby i förväg (ingen flygbuss)

För buss/tåg resenärer : det tar ca 10-15 min att promenera från stationen

Arrangör: Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek och Learning Lab

 

Tags: ,

Bibliotek 2.0 - workshop 21/9 -06 på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby

Inbjudan till workshop och erfarenhetsutbyte om webbpedagogik och webb 2.0-tjänster – Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu?

Skriv in datumet i almanackan redan nu och anmäl dig senast 14/9
till eva.norling@bth.se (skicka ditt namn, epost och bibliotek)

Programmet för workshopen är fortfarande öppet och blir vad vi gör det till –
kom med förslag på programpunkter.
Har du ett ämne du vill samtala om får du gärna inleda det redan nu här på bloggen!

Möjliga diskussionspunkter:

 • Vad är bibliotek 2.0
 • Vad har hänt sen sist och vad gör vi nu
 • Forskningsbloggar
 • Communities
 • Opac
 • Delaktiga användare
 • Webbpedagogik
 • Kunskapande
 • Gemensam Sökguide
 • Examination / poänggivning på onlinekurser

Fyll på med mer förslag!

Tags: , ,About

You are currently browsing the Bibliotek 2.0 weblog archives for workshop.

Taggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.